clínica synaptica
CAT|ESP|ENG
main-logo

Tractament amb ketamina

Primera clínica a Barcelona

arrow-slider

Ketamina per a la depressió

La depressió és un trastorn psicològic incapacitant que afecta moltes persones. Es caracteritza, entre d'altres, per la tristesa, el sentiment d'inutilitat, l'insomni, la pèrdua d'interès per activitats anteriorment agradables, i un baix estat d'ànim. Els actuals tractaments no són sempre igual d’eficaços per a tothom, cosa que motiva un interès constant en la recerca de tractaments innovadors. Aquest és el cas de la teràpia assistida amb ketamina, un nou enfocament terapèutic que està donant resultats esperançadors.

 

Els efectes antidepressius de la ketamina pel tractament de la depressió i de les idees suïcides són coneguts des de fa més de vint anys. Avui es pot afirmar la seguretat i eficàcia del seu ús en assajos clínics. Els resultats mostren que els efectes antidepressius de la ketamina són ràpids, qüestió d'hores davant les setmanes dels tractaments antidepressius convencionals. S'ha constatat també la perdurabilitat dels efectes, en la majoria dels pacients, una vegada acabat el tractament.

 

La comunitat científica internacional està cada vegada més atenta a la utilització terapèutica de fàrmacs psiquedèlics . La ketamina és líder en aquesta via legal; ha estat autoritzada per les diferents agències reguladores de medicaments (FDA, EMEA, AEMPS), i el seu ús clínic ha crescut, els darrers anys, exponencialment.

Teràpia assistida amb ketamina

Qui som?

Clínica Synaptica està integrada per un grup de professionals amb una llarga experiència en l'estudi i la investigació de la teràpia assistida amb psiquedèlics. El nostre equip compta amb professionals de reconegut prestigi, en l’àmbit nacional i internacional. Han treballat en hospitals públics on s’han desenvolupat, i continuen fent-ho actualment, assajos clínics amb ketamina i altres psiquedèlics. Però juntament amb la nostra inquietud innovadora en l'àmbit de la psiquedèlia, per sobre de tot avantposem la vocació ètica, centrada en el respecte vers la persona que està patint i que necessita ajuda.
 

 

  • Capdavanters en tractaments amb farmacologia psiquedèlica.
  • Equip amb experiència i professionalitat.
  • Coneixedors dels darrers avenços en clínica i investigació.
  • Amb inquietud per buscar resposta als problemes de salut mental a hores d’ara sense solució.
  • Col·laborem amb institucions de referència en l'àmbit internacional.
  • Creiem en els psiquedèlics com a catalitzadors del canvi, amb el necessari acompanyament terapèutic.

Equip clínic

Joan Obiols +

Director Mèdic

Gemma Guarch +

Irene Pérez +

Dani Jiménez +

Estefania Moreno +

Marta Martin +

Carlos Vega +

Mery Peña +

José Carlos Bouso +

Director Científic

Teràpia assistida amb ketamina

Preguntes freqüents

El nom químic de la ketamina és 2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) ciclohexanona. Es tracta d'un fàrmac que es va sintetitzar originalment als laboratoris de la companyia farmacèutica Parke Davis, en el marc de la recerca de medicaments analgèsics i anestèsics segurs. Des de 2021 la ketamina és un medicament autoritzat per l'Agència Europea de Medicaments per al tractament de la depressió.

La ketamina és un fàrmac molt segur, ho demostra la seva utilització rutinària en medicina anestèsica i del dolor. Les dosis de ketamina administrades en el tractament del dolor i de la depressió són notablement inferiors a les usades en anestèsia. Així i tot, és imprescindible posar-se en mans de professionals acreditats a l'hora de la seva administració i tractament.

Com tots els medicaments, la ketamina no funciona sempre en tots els casos. Però a diferència del que passa amb els medicaments antidepressius clàssics, la resposta positiva és fins a set vegades superior a la del placebo. La ketamina s'ha mostrat consistentment eficaç i segura en els diferents assajos clínics realitzats fins ara. Per aquesta raó, les agències reguladores de medicaments han autoritzat el seu ús als Estats Units, Canadà, Europa, Espanya, etc.

L'efecte antidepressiu comença a les quatre hores de l'administració, arriba al pic màxim a les vint-i-quatre hores, es manté en els següents set dies, i a partir d'aquí va desapareixent. Per aquesta raó cal repetir les administracions durant diverses setmanes, juntament amb un acompanyament psicoterapèutic, per tal de potenciar l'efecte antidepressiu i allargar en el temps el seu benefici.

Es tracta d'un acompanyament personalitzat que s'inicia a partir d'una primera entrevista clínica on s'avalua la idoneïtat de la teràpia assistida amb ketamina. A continuació, comencen les sessions d'administració del fàrmac i l'acompanyament per part del nostre equip clínic. Les sessions es realitzen al nostre centre i tenen una durada d'unes dues hores cadascuna. La durada del tractament dependrà de l'evolució i el seguiment en cada cas. Habitualment, es duen a terme dues sessions d'administració a la setmana al llarg de diverses setmanes seguides.

La ketamina, en les dosis utilitzades en el tractament de la depressió, indueix un efecte anomenat psicodislèptic o psiquedèlic, que és un estat alterat de consciència la intensitat del qual depèn de la dosi administrada. Habitualment s'experimenta una modificació en el curs i contingut dels pensaments, on la persona pot repassar passatges de la seva vida i abastar comprensions innovadores sobre ell mateix o sobre la natura de la realitat. Tot i que la ketamina té un clar efecte farmacològic en la reducció de símptomes associats a la depressió, el material psicològic que emergeix durant l'experiència és de gran interès per al treball psicoterapèutic. Per tot això, a Clínica Synàptica, aprofitem l'efecte farmacològic de la ketamina, per treballar amb el material psicològic emergent i potenciar els eventuals beneficis.

Sí, n'hi ha dos tipus. La ketamina racèmica, que és la que utilitzem a la Clínica Synàptica, i la S-ketamina. La ketamina racèmica conté els dos isòmers de la ketamina, mentre que la S- és el racèmic dextro. La ketamina racèmica ha mostrat consistentment més eficàcia, i ha donat una més gran taxa de remissió de la malaltia, amb una menor taxa d'abandonament del tractament, que la S-ketamina en el tractament de la depressió.

El suïcidi és la principal causa externa de mort a Espanya i a Catalunya, especialment entre la població jove; per sobre, fins i tot, dels accidents de trànsit. La ketamina s'ha mostrat altament eficaç en persones amb ideacions suïcides, tinguin o no diagnòstic clínic de depressió i independentment de la severitat clínica de la patologia. L'eficàcia de la ketamina en les ideacions suïcides és pràcticament immediata: arriba al seu pic a 24 hores de l'administració, i l'efecte es perllonga durant set dies. El tractament amb ketamina pot ser una eina segura, eficaç, i sobretot ràpida, per a l'enorme problema que suposa avui en dia el suïcidi a la nostra societat.

Cookie Policy

Utilitzem cookies per tal de personalitzar el contingut