main-logo

Tractament amb ketamina

Primera clínica a Barcelona

arrow-slider

Teràpia assistida amb ketamina

El camp de la teràpia assistida amb ketamina és un nou paradigma en salut mental perquè combina la farmacoteràpia, l'efecte beneficiós del fàrmac sobre els mecanismes bioquímics responsables del trastorn, amb la psicoteràpia, pel fet que es treballa amb el material emergent que sorgeix durant l'experiència, la qual cosa també té un efecte terapèutic en si mateix.

 Els efectes antidepressius de la ketamina pel tractament de la depressió i de les idees suïcides són coneguts des de fa més de vint anys. Avui es pot afirmar la seguretat i eficàcia del seu ús en assajos clínics. Els resultats mostren que els efectes antidepressius de la ketamina són ràpids, qüestió d'hores, davant les setmanes dels tractaments antidepressius convencionals. S'ha constatat també la perdurabilitat dels efectes, en la majoria dels pacients, una vegada acabat el tractament.

 Addicionalment, hi ha una àmplia evidència amb relació a l'ús de la teràpia assistida amb ketamina per a tractar diverses altres condicions. Estudis robustos han estat realitzats per al tractament d'abús de substàncies, d'estrès posttraumàtic (TEPT), trastorn obsessivocompulsiu (TOC) i trastorns d'ansietat, mostrant bons i esperançadors resultats.

Teràpia assistida amb ketamina

Qui som?

Clínica Synaptica està integrada per un grup de professionals amb una llarga experiència en l'estudi i la investigació de la teràpia assistida amb psiquedèlics. El nostre equip compta amb professionals de reconegut prestigi, en l’àmbit nacional i internacional. Han treballat en hospitals públics on s’han desenvolupat, i continuen fent-ho actualment, assajos clínics amb ketamina i altres psiquedèlics. Però juntament amb la nostra inquietud innovadora en l'àmbit de la psiquedèlia, per sobre de tot avantposem la vocació ètica, centrada en el respecte vers la persona que està patint i que necessita ajuda.
 

 

  • Capdavanters en tractaments amb farmacologia psiquedèlica.
  • Equip amb experiència i professionalitat.
  • Coneixedors dels darrers avenços en clínica i investigació.
  • Amb inquietud per buscar resposta als problemes de salut mental a hores d’ara sense solució.
  • Col·laborem amb institucions de referència en l'àmbit internacional.
  • Creiem en els psiquedèlics com a catalitzadors del canvi, amb el necessari acompanyament terapèutic.

Equip clínic

Joan Obiols +

Director Mèdic

Gemma Guarch +

Irene Pérez +

Dani Jiménez +

Estefania Moreno +

Marta Martin +

Carlos Vega +

Mery Peña +

José Carlos Bouso +

Director Científic

Serveis

Teràpia grupal

Són sessions de grups petits, durant les quals es dóna l'oportunitat per parlar amb persones que estan passant per situacions similars, comentar què els ajuda i què no, fer exercicis i dinàmiques grupals i més.

TRE (Tension & Trauma Release Exercise)

Incloure el complement del treball amb el cos pot ser molt beneficiós en un procés terapèutic. El TRE® (Tension & Trauma Release Exercise) és una tècnica per aprendre a regular el sistema nerviós i gestionar els efectes de l’estrès i d’experiències traumàtiques tant en l'àmbit físic com psicològic.

La medicina integrativa

La Medicina Integrativa és una pràctica terapèutica orientada a la cura, que posa a la persona al centre i té en compte totes les influències físiques, emocionals, mentals, socials, espirituals i ambientals que poden afectar la salut d'una persona. Posa l'accent en la relació terapèutica entre el metge i el pacient, i fa ús de les intervencions més adequades, basades en l'evidència, per a promoure la resposta innata de curació del cos, utilitzant especialment els mètodes menys invasius i naturals. En aquest enfocament terapèutic, mirem a la persona completament, i no tan sols en els símptomes o malalties que apareixen.

Psicoeducació

Es tracta de sessions per informar sobre les causes i les conseqüències biomèdiques del seu trastorn, desmentir mites i estigmes, i parlar d'estratègies d'afrontament. S'ofereixen sessions grupals o individuals (amb l'opció de convidar família o amistats per acompanyar-lo).

+ info
Teràpia assistida amb ketamina

Preguntes freqüents

El nom químic de la ketamina és 2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) ciclohexanona. Es tracta d'un fàrmac que es va sintetitzar originalment als laboratoris de la companyia farmacèutica Parke Davis, en el marc de la recerca de medicaments analgèsics i anestèsics segurs. Des de 2021 la ketamina és un medicament autoritzat per l'Agència Europea de Medicaments per al tractament de la depressió.

La ketamina és un fàrmac molt segur, ho demostra la seva utilització rutinària en medicina anestèsica i del dolor. Les dosis de ketamina administrades en el tractament del dolor i de la depressió són notablement inferiors a les usades en anestèsia. Així i tot, és imprescindible posar-se en mans de professionals acreditats a l'hora de la seva administració i tractament.

Com tots els medicaments, la ketamina no funciona sempre en tots els casos. Però a diferència del que passa amb els medicaments antidepressius clàssics, la resposta positiva és fins a set vegades superior a la del placebo. La ketamina s'ha mostrat consistentment eficaç i segura en els diferents assajos clínics realitzats fins ara. Per aquesta raó, les agències reguladores de medicaments han autoritzat el seu ús als Estats Units, Canadà, Europa, Espanya, etc.

L'efecte antidepressiu comença a les quatre hores de l'administració, arriba al pic màxim a les vint-i-quatre hores, es manté en els següents set dies, i a partir d'aquí va desapareixent. Per aquesta raó cal repetir les administracions durant diverses setmanes, juntament amb un acompanyament psicoterapèutic, per tal de potenciar l'efecte antidepressiu i allargar en el temps el seu benefici.

Es tracta d'un acompanyament personalitzat que s'inicia a partir d'una primera entrevista clínica on s'avalua la idoneïtat de la teràpia assistida amb ketamina. A continuació, comencen les sessions d'administració del fàrmac i l'acompanyament per part del nostre equip clínic. Les sessions es realitzen al nostre centre i tenen una durada d'unes dues hores cadascuna. La durada del tractament dependrà de l'evolució i el seguiment en cada cas. Habitualment, es duen a terme dues sessions d'administració a la setmana al llarg de diverses setmanes seguides.

La ketamina, en les dosis utilitzades en el tractament de la depressió, indueix un efecte anomenat psicodislèptic o psiquedèlic, que és un estat alterat de consciència la intensitat del qual depèn de la dosi administrada. Habitualment s'experimenta una modificació en el curs i contingut dels pensaments, on la persona pot repassar passatges de la seva vida i abastar comprensions innovadores sobre ell mateix o sobre la natura de la realitat. Tot i que la ketamina té un clar efecte farmacològic en la reducció de símptomes associats a la depressió, el material psicològic que emergeix durant l'experiència és de gran interès per al treball psicoterapèutic. Per tot això, a Clínica Synàptica, aprofitem l'efecte farmacològic de la ketamina, per treballar amb el material psicològic emergent i potenciar els eventuals beneficis.

Sí, n'hi ha dos tipus. La ketamina racèmica, que és la que utilitzem a la Clínica Synàptica, i la S-ketamina. La ketamina racèmica conté els dos isòmers de la ketamina, mentre que la S- és el racèmic dextro. La ketamina racèmica ha mostrat consistentment més eficàcia, i ha donat una més gran taxa de remissió de la malaltia, amb una menor taxa d'abandonament del tractament, que la S-ketamina en el tractament de la depressió.

El suïcidi és la principal causa externa de mort a Espanya i a Catalunya, especialment entre la població jove; per sobre, fins i tot, dels accidents de trànsit. La ketamina s'ha mostrat altament eficaç en persones amb ideacions suïcides, tinguin o no diagnòstic clínic de depressió i independentment de la severitat clínica de la patologia. L'eficàcia de la ketamina en les ideacions suïcides és pràcticament immediata: arriba al seu pic a 24 hores de l'administració, i l'efecte es perllonga durant set dies. El tractament amb ketamina pot ser una eina segura, eficaç, i sobretot ràpida, per a l'enorme problema que suposa avui en dia el suïcidi a la nostra societat.

La ketamina bloqueja els receptors del dolor i estimula la neuroplasticitat. Causa un alleugeriment ràpid del dolor que, en combinació amb els seus efectes antidepressius i sessions de psicoteràpia, poden mantenir-se a llarga durada.

En els darrers 20 anys s'ha vist un auge en la investigació de l'ús terapèutic de la ketamina. Molts estudis mostren evidència envers la seva utilitat per al trastorn bipolar, el TEPT, l'abús de substàncies o l'addicció, i els trastorns d'ansietat. El seu poder antidepressiu en combinació amb els efectes psiquedèlics obren porta a l'exploració del jo i la creació de nous patrons de pensament i de conducta.

No, la ketamina, com altres fàrmacs, és tan sols una eina per a la millora. És una eina especialment útil per la seva ràpida actuació i potent efecte antidepressiu. A la Clínica Synaptica creiem que un protocol de diverses sessions de teràpia assistida amb ketamina en combinació amb sessions de psicoteràpia pot millorar i mantenir els efectes de la medicació, amb un esforç actiu per part del pacient per la recuperació i millora vital.

Cookie Policy

Utilitzem cookies per tal de personalitzar el contingut